Cele Zrównoważonego Rozwoju: nasze zobowiązanie

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SGD) są powszechnym wezwanie do działania w celu ochrony planety i polepszenia życia każdego, wszędzie. Wykonajmy swoją część.

Wkład Fairbnb.coop do zrównoważonego rozwoju

W Fairbnb.coop myślimy, że regeneratywny model turystyki oparty na społecznościach może być spójnym rozwiązaniem wielu z 17 SDG ustalonych przez ONZ w Agendzie 2030. To jest pozytywny wpływ, jaki możemy mieć na każdy z nich przez ustanawianie społeczności jako istoty każdego doświadczenia podróży. Wiemy, że przed nami daleka droga, ale staramy się jak możemy!

Social project Amsterdam

SDG 2: BRAK GŁODU

Zrównoważony model turystyki Fairbnb.coop ma na celu oddanie lokalnym społecznościom bogactwa, które produkują przez wspieranie lokalnych stowarzyszeń, które opiekują się najbardziej zagrożonymi ludźmi. W Porto i Genui możesz wspierać projekty, których celem jest eliminacja marnotrawienia żywności przez redystrybucję tego, co nie może już zostać sprzedane, ubogim rodzinom.

SDG 5: RÓWNOŚĆ PŁCI

Pośród współpracowników i pracujących członków naszej spółdzielni, wszystkie płcie mają takie same szanse i uczciwe traktowanie. Około połowa naszych gospodarzy to kobiety i przekazujemy przydatne informacje podróżniczkom. W Amsterdamie wspieramy imigrantki oferując im pracę w miejskich ogrodach.

Fairbnb for g
Fairbnb for

SDG 7: PRZYSTĘPNA I CZYSTA ENERGIA

W regionie Zachodniej Riwiery Ligurii wspieramy Co.Co.Farm, projekt społeczny, którego celem jest produkcja „ujemnej węglowo” energii odnawialnejzarówno elektryczności, jak i ogrzewania, zaczynającej od pozyskiwania odpadów z biomasy z rzek i plaż.

STG 11: ZRÓWNOWAŻONE MIASTA
I SPOŁECZNOŚCI

Nasz potencjalny wpływ został dostrzeżony przez jury konkursu Nagród Zrównoważonej Turystyki 2020, w kategorii „Miejskie akomodacje”. Naszym głównym celem jest zbudowanie odpornych miast i społeczności, stworzenie przystępnego cenowo budownictwa i podstawowych usług w miastach oraz ulepszenie partycypacji i inkluzywności.

Social project Amsterdam

Społecznie Napędzana Turystyka
silnik zrównoważonej zmiany

Większość społecznych projektów, które wspieramy konkretnie odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie 2030.

I co teraz?

Teraz, gdy już poznałeś potencjalny pozytywny wpływ turystycznego rynku mieszkaniowego w twojej społeczności.
Możesz pomóc w urzeczywistnieniu tego!

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij wniosek lub wyślij maila na adres info@fairbnb.coop
skontaktujemy się z tobą tak szybko, jak to tylko możliwe

Zgoda na prywatność